EURÓPSKY SYSTÉM PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINY JE NEFUNKČNÝ!

Súčasný európsky systém pre poľnohospodárstvo a potraviny má negatívne dopady na klímu a životné prostredie, prispieva k úbytku biodiverzity a má škodlivé dopady na zdravie obyvateľstva.

Neprináša pritom úžitok ani malým a stredným farmárom a rovnako ani vidieckym komunitám.

Za nefunkčnosťou systému stojí najmä Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá patrí  k najstarším, najvplyvnejším, najviac diskutovaným i najdrahším politikám Európskej Únie.

Nadišiel čas zmeniť to - zapojte sa do diskusie týkajúcej sa budúcnosti poľnohospodárstva a pomôžte nastaviť jeho správne fungovanie.
 

VEREJNÁ DISKUSIA

Európska komisia spustila rozsiahlu verejnú diskusiu o budúcnosti SPP, ktorá bude prebiehať do 2.5.2017. V súčasnosti, kedy sa Európska Únia nachádza v kríze, je  vhodný čas poukázať na to, že zmena je nielen potrebná ale aj možná!

Je skutočne dôležité, aby čo najviac organizácií i jednotlivcov, reprezentujúcich rôzne sektory a krajiny, využilo túto jedinečnú príležitosť a vyjadrilo svoj názor.
 

NAŠA VÍZIA

Prebiehajúcu kampaň odštartovali organizácie BirdLife Europe & Central Asia, Európska environmentálna kancelária (EEB) a WWF EU, no jej vízia v mnohom presahuje témy týkajúce sa životného prostredia.

Organizácie a jednotlivcov, ktorí túto kampaň podporujú, spája silné a opodstatnené presvedčenie, že Spoločná poľnohospodárska politika EÚ je nefunkčná a je nevyhnutné zmeniť ju.

Prijateľnejší poľnohospodársky a potravinový systém v Európe by mal byť nielen udržateľnejší, ale aj zdravší a pre všetkých spravodlivejší. Úžitok z neho by mali mať nielen obyvatelia a samotní farmári, ale mal by byť prospešným aj pre prírodu a to tak z krátkodobého ako aj z dlhodobého hľadiska.

Na základe spoločného presvedčenia, že Spoločná poľnohospodárska politika je nefunkčná, musí byť nová reformovaná SPP: 

  • Spravodlivá – pre farmárov a vidiecke komunity;
  • Trvalo udržateľná z pohľadu životného prostredia – podporujúca čisté ovzdušie a vodu, zdravú pôdu, a prospešná pre rastliny a živočíchy;
  • Zdravá – podporujúca kvalitné potraviny a zdravie obyvateľov; 
  • Globálne zodpovedná – za klímu našej planéty a trvalú udržateľnosť.

Vyjadrite svoj názor a zapojte sa aj vy do verejnej diskusie. Na našej podstránke si môžete prečítať viaceré odporúčania.
 

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA POTREBUJE ZÁSADNÚ REFORMU? POTOM NEVÁHAJTE A PRIDAJTE SA K NÁM!

Je dôležité, aby európsky lídri pochopili, že čoraz viac organizácií i jednotlivcov z rôznych sektorov a oblastí, žiada zásadné zmeny týkajúce sa tejto politiky. Je dôležité zdôrazniť širokú podporu reforme, ktorá sa týka nás všetkých. 

Čo môžete urobiť vy alebo vaša organizácia:
 

  1. Vyplňte formulár verejnej diskusie,  ktorý sa nachádza na stránke Európskej komisie. Pomôcť vám pri tom môžu naše odporúčané odpovede. Ďalšie sprievodné a doplňujúce materiály môžete nájsť na stránke Európskej komisie. Zároveň budeme radi, ak nám zašlete svoje odpovede, aby sme ich na tejto stránke zverejnili a podporili tak aktivity a ďalšiu spoluprácu. 
  2. Podpíšte sa ako organizácia podporujúca našu víziu. Urobiť tak môžete vyplnením dole uvedeného formuláru. Vyplnením formuláru nám zároveň dáte súhlas na to, že môžeme pridať vaše logo do zoznamu organizácií, ktoré podporujú reformu  SPP. Vyhlásenie, ktoré sa toho týka, nájdete pod formulárom. 
  3. Prispejte k tvorbe tejto stránky.  Urobiť tak môžete tým, že nám zašlete štúdie alebo názory, ktoré poukazujú na potrebu reformy SPP tak, aby slúžila ľuďom a chránila životné prostredie. Zaslať nám môžete aj stanoviská,  usmernenia pre verejné diskusie či odporúčania alebo krátke videá,  vyjadrujúce váš názor na to, prečo je zmena v SPP potrebná. V tomto prípade si vyhradzujeme právo nepublikovať materiály, ktoré nebudú v súlade s našou víziou. 
 
 

Vyhlásenie:

Kampaň „Living Land“  (v preklade Živá krajina) bola zahájená s cieľom podporiť širokú koalíciu rôznych organizácií a jednotlivcov, ktorí sa zhodnú na tom, že Spoločná poľnohospodárska politika EÚ je nefunkčná a je potrebné ju zmeniť. Vyplnením formuláru sa oficiálne pridáte ku kampani.  Zároveň tým súhlasíte s tým, že logo vašej organizácie bude použité výlučne za účelom ukázať, že podporujete myšlienku reformy SPP a princípy našej vízie. 

Logo vašej organizácie bude zobrazené na našej webovej stránke a bude použité výhradne na účely vyjadrenia podpory kampani „Living Land“.  Logo nebude použité na žiadne iné účely, bez udelenia predchádzajúceho súhlasu.  Pokiaľ nebude dohodnuté inak, logá zostanú na stránke po dobu trvania kampane. Súhlas na použitie vášho loga môžete kedykoľvek zrušiť písomnou žiadosťou. Súhlas sa týka výhradne vyjadrenia potreby reformovať SPP a oficiálnych vyhlásení „Living Land.“  Nie je vyjadrením súhlasu s akýmikoľvek dodatočnými doplnkami alebo prehláseniami, ktoré môžu byť zverejnené na tomto webe niektorou z pridružených organizácií.