EUROPEJSKI SYSTEM PRODUKCJI ŻYWNOŚCI I GOSPODARKI ROLNEJ NIE DZIAŁA!

Niszczy nasz klimat i środowisko, niszczy przyrodę, szkodzi zdrowiu publicznemu, nie pomaga małym i średnim gospodarstwom rolnym ani całej wsi.

Głównym powodem jest Wspólna Polityka Rolna (WPR) – najstarsza, najpotężniejsza, najbardziej kontrowersyjna i najbardziej kosztowna polityka UE.

Należy ją więc naprawić! Spraw, aby Twój głos został usłyszany w debacie na temat przyszłości rolnictwa!

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Komisja Europejska rozpoczęła właśnie internetowe konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Potrwają one do 2 maja 2017 roku. To trudny czas dla UE. Jest to jednak ten moment, w którym możemy pokazać, że zmiany są potrzebne i możliwe!

Ważne jest, aby tak wiele organizacji i osób, jak to możliwe, z wielu różnych sektorów i państw, wykorzystało tę okazję do przedstawienia swoich poglądów.

 

NASZA WIZJA

Kampania „Living Land” została zainicjowana przez trzy organizacije ekologiczne: BirdLife Europa i Azja Środkowa, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB) oraz WWF UE, ale nasza wizja wykracza daleko poza kwestie ochrony środowiska.


Wszystkie organizacje i osoby wspierające tę kampanię łączy wielka i realna wizja. Wszyscy zgadzamy się, że Wspólna Polityka Rolna (WPR) nie działa tak, jak powinna oraz że możemy i musimy ją naprawić.


Lepszy system produkcji żywności i gospodarki rolnej w Europie może być nie tylko bardziej zrównoważony. Może być zdrowszy i sprawiedliwszy. Może przynosić korzyści całemu społeczeństwu, rolnikom i przyrodzie, zarówno w krótkiej perspektywie, jak i w dalszej przyszłości.


Dzieląc tę wspólną wizję oraz zgadzając się, że system produkcji żywności i gospodarki rolnej UE nie działa tak, jak powinien, chcemy, aby zreformowana WPR:

  • Była uczciwa – wobec rolników i społeczności wiejskich.
  • Chroniła przyrodę w sposób zrównoważony – abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt.
  • Była zdrowa – abyśmy mieli dobre jedzenie i mogli zapewnić dobrobyt wszystkim ludziom.
  • Była globalnie odpowiedzialna – za klimat naszej planety i zrównoważony rozwój na całym świecie.

Spraw, aby Twój głos został usłyszany w debacie i weź udział w konsultacjach społecznych. Kilka rekomendowanych odpowiedzi można znaleźć tutaj.
 

CZY ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSPÓLNA POLITYKA ROLNA POTRZEBUJE ZASADNICZYCH ZMIAN? 
DOŁĄCZ DO NAS!

Chcemy, aby europejscy przywódcy zrozumieli, że coraz więcej organizacji i osób z wielu różnych społeczności chce fundamentalnych zmian w tej polityce. Chcemy podkreślić, że istnieje szerokie poparcie dla reform, ponieważ dotyczą one nas wszystkich!


Co może zrobić Twoja organizacja:

  1. Wziąć udział w publicznych konsultacjach wypełniając formularz na stronie Komisji Europejskiej. W tym celu można skorzystać z naszych rekomendowanych odpowiedzi. Wytyczne i ogólne informacje znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Zachęcamy również do przesyłania odpowiedzi do nas, abyśmy mogli dzielić się nimi, wspierać nasze działania i rozwijać dalszą współpracę.
  2. Włączyć swoją organizację do grona popierających naszą wizję poprzez wypełnienie poniższego formularza. W ten sposób organizacja udziela nam prawa dodania swojego logo do listy organizacji zaangażowanych w reformę WPR. Przeczytaj poniższy formularz zgody. 
  3. Dodać swój wkład w budowę tej strony, przesyłając nam własne dowody lub opinie wykazujące, dlaczego WPR musi zostać zreformowana z korzyścią dla ludzi i dla przyrody. Może to być stanowisko, wytyczne dotyczące wypełniania konsultacji społecznych, komentarz, oświadczenie lub krótki film dotyczący tego, dlaczego potrzebna jest zmiana. Zastrzegamy sobie jednocześnie prawo do niepublikowania materiałów, które nie są zgodne z naszą wizją.
 
 

Formularz zgody:


Kampania „Living Land” ma na celu wspieranie szerokiej koalicji różnych organizacji i osób prywatnych, którzy zgadzają się, że Wspólna Polityka Rolna (WPR) nie działa tak, jak powinna i musi zostać naprawiona. Dołączając do nas, zgadzasz się dostarczyć logo organizacji w wyłącznym celu wykazania poparcia Twojej organizacji dla potrzeby reformy WPR i zasad przedstawionych w naszej wizji.


Twoje logo zostanie umieszczone na tej stronie, i będzie wykorzystywane jedynie w celu potwierdzenia poparcia dla kampanii „Living Land”. Twoje logo nie będzie wykorzystywane do żadnych innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody. O ile nie wskazano inaczej, Twoje logo pozostanie na stronie na czas trwania kampanii. Pozwolenie na użycie logo może zostać wycofane w dowolnym momencie na podstawie pisemnego wniosku. Zamieszczenie Twojego logo nie oznacza potwierdzenia lub akceptacji czegokolwiek innego niż potrzeba reformy WPR oraz wizji kampanii „Living Land”. Zamieszczenie Twojego logo na stronie kampanii „Living Land” nie oznacza Twojego poparcia dla jakiegokolwiek stanowiska lub oświadczenia którejkolwiek z pozostałych organizacji widocznego lub udostępnionego za pośrednictwem tej strony.