Eiropas pārtikas un lauksaimniecības sistēma ir sabojāta!

Tā ir postoša mūsu klimatam un videi, iznīcina savvaļas dzīvniekus, ir kaitīga sabiedrības veselībai, un tā ir pievīlusi mazos un vidējos zemniekus, kā arī lauku kopienas.

Tās galvenais virzītājspēks ir kopējā lauksaimniecības politika (KLP) - viena no Eiropas Savienības vecākajām, ietekmīgākajām, visapspriestākajām un visdārgākajām politikām.

Tā ir būtiski jāuzlabo – izsaki savu viedokli diskusijā par lauksaimniecības nākotni!

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

Eiropas Komisija ir sākusi plašu sabiedrisko apspriešanu tīmeklī par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, kas norisinās līdz 2017. gada 2. maijam. Laikā, kad ES pati atrodas krīze, ir īstais brīdis, lai parādītu, ka pārmaiņas ir gan vajadzīgas, gan iespējamas!

Ir ļoti svarīgi, ka pēc iespējas vairāk organizāciju un indivīdu, kas pārstāv dažādas nozares un valstis, izmanto šo iespēju, lai liktu sadzirdēt savas balsis.

mūsu vīzija

Šo kampaņu uzsāka BirdLife Europe & Central Asia, Eiropas Vides birojs (European Environmental Bureau (EEB)) un WWF EU, taču vīzija sniedzas daudz tālāk kā tikai vides jautājumi.

Organizācijas un indivīdus, kas atbalsta šo kampaņu, vieno spēcīga un pragmatiska kopējā vīzija. Mēs visi saprotam, ka ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir slikta un ka tā ir jāuzlabo.

Gudrākā pārtikas un lauksaimniecības sistēma Eiropā būtu ne tikai ilgtspējīgāka, bet arī veselīgāka un godīgāka priekš visiem – sniedzot lielākus ieguvumus gan cilvēkiem, tajā skaitā zemniekiem, gan dabai un nodrošinātu mūsu nākotni gan tuvākā, gan tālākā nākotnē.

Paturot prātā šo vīziju, mēs visi piekrītam, ka ES pārtikas un lauksaimneicības sistēma ir slikta un ka reformētajai KLP ir jābūt:

  • GODĪGAI – lauksaimniekiem un lauku kopienām.
  • ILGTSPĒJĪGAI – par tīru gaisu un ūdeni, veselīgu augsni, un dzīvotspējīgām savvaļas augu un dzīvnieku populācijām.
  • VESELĪGAI – par labu pārtiku un labklājību visiem cilvēkiem.
  • ATBILDĪGAI VISAS PASAULES PRIEKŠĀ – par planētas klimatu un ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē.

Paud savu viedokli, piedaloties sabiedriskajā apspriešanā. Šeit iespējams iepazīties ar ieteicamajām atbildēm.

Ja Tu piekrīti, ka KLP ir nepieciešama nozīmīga pārvērtēšana, tad pievienoties mums tagad!

Mums ir nepieciešams, ka Eiropas līderi saprot, ka pieaug to organizāciju un indivīdu skaits, kas pārstāv dažādas nozares un kopienas, kas vēlas būtiskas pārmaiņas šajā politikā. Ir svarīgi uzsvērt, ka pastāv plašs atbalsts reformām, jo tas attiecas uz mums visiem!

Ko Tu vai Tava organizācija var darīt:

  1. Aizpildi sabiedrisko aptauju Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Lai to izdarītu, Tu vari izmantot mūsu ieteiktās atbildes. Vadlīnijas un pamatinformāciju var atrast Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Mēs arī aicinām Tevi atsūtīt mums savas atbildes, lai mēs varētu dalīties ar tām šeit, veicinot aktivitāti un tālāku sadarbību.
  2. Apliecini, ka Tava organizācija atbalsta mūsu vīziju, aizpildot zemāk esošo formu. To darot, Tu piešķir mums tiesības pievienot savu emblēmu organizāciju sarakstam, kas atbalsta KLP reformu (sk. saistību atrunu zem šīs formas).
  3. Līdzdarbojies šīs mājaslapas attīstībā, atsūtot mums savus pierādījumus vai atzinumus, kas parāda, kāpēc KLP ir jāreformē par labu cilvēkiem un videi. Tie var būt gan nostājas dokumenti, gan ieteikumi sabiedriskās aptaujas aizpildīšanai, atsauksmes, paziņojumi vai īsi video par to, kāpēc ir nepieciešamas pārmaiņas. Mēs paturam tiesības nepublicēt tos materiālus, kas nesaskan ar mūsu redzējumu.
 
 

Saistību atruna:

Living Land kampaņa tika izveidota, lai atbalstītu plašu dažādu organizāciju un personu koalīciju, kas piekrīt, ka ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir bojāta un ir jāmaina. Pievienojoties kampaņai Living Land, Jūs piekrītat, ka Jūsu organizācijas logo izmantos tikai un vienīgi lai paustu Jūsu organizācijas atbalstu nepieciešamībai reformēt KLP un tiem principiem, kas minēti mūsu vīzijā.

Jūsu logo būs redzams šajā tīmekļa vietnē, un tiks izmantota tikai, lai parādītu atbalstu Living Land vīzijai. Jūsu logo netiks izmantots citiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Ja vien nav norādīts citādi, emblēmas mājas lapā būs redzami līdz kampaņas noslēgumam. Jūsu organizācijas emblēmas izmantošanas atļauju var atsaukt jebkurā laikā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu. Emblēmas izmantošana nenozīmē neko citu, kā vien nepieciešamību reformēt KLP un atbalstu Living Land vīzijai. Tās izmantošana nenozīmē atbalstu citiem viedokļiem vai paziņojumiem, kas izteikti vai redzami šajā tīmekļa vietnē.