EUROPAS FØDEVARE- OG LANDBRUGSSYSTEM FUNGERER IKKE!

Det ødelægger klimaet og miljøet, udsletter dyrelivet, skader folkesundheden og svigter de små og mellemstore landbrug samt landdistrikterne.

Den primære drivkraft bag alt dette er den fælles landbrugspolitik – en af EU's ældste, mest indflydelsesrige, mest omdiskuterede og dyreste politikker. 

Lad os derfor ændre det. Giv din mening til kende i debatten om landbrugets fremtid!

 

DEN OFFENTLIGE HØRING

Europa-Kommissionen har netop indledt en stor, offentlig onlinehøring om den fælles landbrugspolitiks fremtid, som varer indtil den 2. maj 2017. Eftersom selve EU er i krise, er det nu tid til at vise, at en ændring både er nødvendig og mulig!

Det er afgørende, at så mange organisationer og personer fra så mange forskellige brancher og lande som muligt griber denne store chance for at give deres mening til kende.

Vores VISION

Kampagnen er startet af BirdLife Europa & Centralasien, EEB (European Environmental Bureau) og WWF EU, men kampagnens vision rækker langt ud over miljøspørgsmål.

De organisationer og personer, der bakker op om denne kampagne, er forenet af en stærk og pragmatisk fælles vision. Vi er alle enige i, at EU's fælles landbrugspolitik ikke fungerer, og at den kan og skal ændres.

Et smartere fødevare- og landbrugssystem i Europa vil ikke kun være mere bæredygtigt, men også sundere og mere retfærdigt for alle – til stor gavn for både mennesker, herunder landmænd, og naturen, fordi den vil sikre vores fremtid på både kort og lang sigt.

Med denne vision for øje er vi alle enige i, at EU's nye fødevare- og landbrugssystem ikke fungerer, og at en reformeret fælles landbrugspolitik skal være:

  • retfærdig – for landmændene og landdistrikterne
  • miljømæssigt bæredygtig – for at få ren luft og vand, sund jord samt et blomstrende plante- og dyreliv
  • sund – for at sikre gode fødevarer og trivsel for alle mennesker
  • globalt ansvarlig – af hensyn til jordens klima og en bæredygtig udvikling i hele verden.

Giv din mening til kende ved at deltage i den offentlige høring nu. Du kan se nogle anbefalede svar her.
 

ER DU ENIG I, AT DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK TRÆNGER TIL EN GENNEMGRIBENDE REVURDERING? SÅ SKAL DU SLUTTE DIG TIL OS NU! 

Vi vil have Europas ledere til at forstå, at et stigende antal organisationer og personer fra meget forskellige brancher og samfundsgrupper ønsker nogle gennemgribende ændringer af denne politik. Det er afgørende at markere, at der er bred opbakning til en reform, eftersom den vedrører os alle!

Du eller din organisation kan gøre følgende:

  1. Udfyld spørgeskemaet i forbindelse med den offentlige høring på Europa-Kommissionens website. Til dette formål kan du bruge vores anbefalede svar. Der er vejledninger og baggrundsoplysninger på Europa-Kommissionens website. Du er også velkommen til at sende os dine svar, så vi kan udveksle dem her og anspore til handling og yderligere samarbejde.
  2. Tilmeld din organisation, hvis du støtter vores vision, ved at udfylde nedenstående formular. Ved at gøre det giver du os ret til at føje jeres logo til listen over organisationer, der er engageret i at reformere den fælles landbrugspolitik.  Vores ansvarsfraskrivelse kan ses under formularen.
  3. Bidrag til dette website ved at sende os din evidens eller dine holdninger, som viser, hvorfor den fælles landbrugspolitik skal reformeres til gavn for mennesker og miljø. Dette kan være holdningsdokumenter, vejledninger om udfyldning af spørgeskemaet ifm. den offentlige høring, testimonials eller en kort video, der fortæller om dine overvejelser om, hvorfor der er brug for en ændring. Vi forbeholder os retten til ikke at offentliggøre materiale, som ikke er i overensstemmelse med vores vision.
 
 

Ansvarsfraskrivelse: 

Kampagnen Living Land er iværksat for at støtte en bred koalition af forskellige organisationer og personer, som er enige i, at EU's fælles landbrugspolitik ikke fungerer og skal ændres. Ved at slutte dig til Living Land indvilger du i at give os din organisations logo udelukkende med det formål at vise, at din organisation bakker op om behovet for en reform af den fælles landbrugspolitik og om de principper, der er beskrevet i vores vision.

Jeres logo vil blive vist på dette website og vil udelukkende blive anvendt til at vise, at I bakker op om Living Land-visionen. Jeres logo vil ikke blive anvendt til noget andet formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Medmindre andet er aftalt, vil logoerne være at se på websitet i hele kampagnens varighed. Tilladelsen til at benytte logoet kan når som helst trækkes tilbage ved skriftlig anmodning. Brugen af logoet udtrykker ikke støtte til eller godkendelse af andet end Living Land-visionserklæringen og behovet for en reform af den fælles landbrugspolitik. Brugen af logoet udtrykker ikke støtte til nogen af de øvrige standpunkter eller udtalelser fra andre tilknyttede organisationer, som kan ses på eller er gjort tilgængelige via dette website.