ZEMĚDĚLSKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ SYSTÉM EVROPY NEFUNGUJE!

Má zničující vliv na naše klima, životní prostředí, rostliny a živočichové se nám ztrácejí před očima, poškozuje veřejné zdraví a nepřináší užitek malým a středním zemědělcům a ani venkovským komunitám.

Hlavním motorem za tím vším je Společná zemědělská politika (SZP) - jedna z nejstarších, nejvlivnějších, nejvíce diskutovaných a nejdražších politik EU.

Napravme to - zapojte se do debaty o budoucnosti zemědělství

VEŘEJNÝ PRŮZKUM

Evropská komise spustila rozsáhlý průzkum veřejného mínění o budoucnosti SZP, který bude probíhat do 2.5.2017. V době, kdy se samotná EU nachází v krizi, je důležité ukázat, že změna je nutná a možná!

Je důležité, aby se co nejvíce organizací a jednotlivců reprezentující různé sektory a země chopilo této jedinečné příležitosti a vyjádřili se.

NAŠe vize

Tuto kampaň začali organizace BirdLife Europe & Central Asia, European Environmental Bureau (EEB) a WWF EU ale jejich vize se zdaleka netýká pouze otázky ochrany životního prostředí.

Organizace a jednotlivce, kteří podporují tuto kampaň, spojuje silná a reálná společná vize. Shodujeme se, že Společná zemědělská politika EU nefunguje a že musí být napravena.

Promyšlenější zemědělsko-potravinářský systém v Evropě by nebyl jen dlouhodobě udržitelnější, ale také zdravější a spravedlivější pro všechny – v krátkodobém i dlouhodobém výhledu by z něho profitovala jak veřejnost včetně zemědělců, tak i příroda.

Na základě této vize se shodujeme, že současný zemědělský a potravinový systém EU nefunguje a reformovaná Společná zemědělská politika musí být:

  • Spravedlivá – pro zemědělce a venkovské komunity.
  • Udržitelná z pohledu ochrany přírody – za čisté ovzduší a vodu, zdravou půdu a prosperující populace rostlin a živočichů.
  • Zdravá – za kvalitní potraviny a prosperitu lidí
  • Globálně zodpovědná – za klima naší planety a udržitelnost na globální úrovni.

Dejte najevo svůj postoj a zapojte se do Veřejné konzultace. Zde můžete najít nějaké doporučené odpovědi.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA POTŘEBUJE ZÁSADNÍ ZMĚNY? PAK SE K NÁM PŘIPOJTE PRÁVĚ TEĎ! 

Je nezbytné, aby lídři Evropy pochopili, že rostoucí množství organizací a jednotlivců reprezentujících různé sektory a komunity si přejí zásadní změny této politiky. Je důležité zdůraznit, že stávající široká podpora reformy souvisí s tím, že se týká nás všech.

Co můžete udělat vy nebo organizace, kterou zastupujete:

  1. Vyplňte veřejnou konzultaci  na internetových stránkách Evropské komise. K tomu lze využít naše doporučené odpovědi. Dokumenty s pokyny a základní informace naleznete na webových stránkách Evropské komise. Také budeme rádi, pokud nám zašlete své odpovědi ke sdílení na této stránce a pro další spolupráci.
  2. Zaregistrováním vaší organizace podpoříte naši vize. Registraci provedete vyplněním níže uvedeného formuláře. Tímto krokem současně souhlasíte s umístěním svého loga na seznamu organizací, které žádají reformu Společné zemědělské politiky. Právní upozornění je uvedeno pod formulářem.
  3. Podpořte k vytváření této stránky. Pošlete vaše studie a názory, které ukazují, že SZP musí být reformována tak, aby sloužila lidem a chránila životní prostředí. Mohou to být poziční dokumenty, vaše doporučení, jak vyplnit formulář konzultace, osobní výpovědi a krátké video, které vyjadřují váš názor, proč potřebujeme změnu. Vyhrazujeme si právo nepublikovat materiály, které jsou v rozporu s naší vizí.
 
 

Právní upozornění:

Kampaň Living land (v češtině Živá země) byla zahájena s cílem podpořit širokou koalici různých organizací a jednotlivců, kteří se shodnou na tom, že Společná zemědělská politika EU nefunguje a musí být reformována. Tím, že s k nám přidáte na stránce Living land, souhlasíte poskytnout logo své organizace s cílem vyjádřit podporu vaší organizace potřebě reformovat SZP a principům představeným v naší vizi.

Vaše logo bude zobrazeno na této stránce, a bude použito pouze na vyjádření podpory vize Living land. Vaše logo nebude bez udělení zvláštního souhlasu použito pro žádné jiné účely. Pokud nebude určeno jinak, loga zůstanou na stránce během trvání kampaně. Souhlas s použitím vašeho loga může by kdykoli z vaší strany zrušen prostřednictvím písemné žádosti. Použití loga nepředstavuje potvrzení nebo souhlas s ničím jiným než tím, že potřebujeme reformu SZP a že souhlasíte s vizí Living land. Nepředstavuje schválení žádných jiných doplňkových pozice a výroků žádné z jiných zúčastněných organizací, které budou zveřejněny nebo dány k dispozici prostřednictvím této stránky.