ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ НЕ РАБОТИ!

Той разрушава нашия климат и природа, унищожава дивите животни, вреди на общественото здраве и работи в ущърб както на малките и средни селскостопански производители, така и на селските общности.  

Основният двигател на този сектор е Общата селскостопанска политика (ОСП) – една от най-старите, най-влиятелните, най-оспорваните и най-скъпи политики на Европейския съюз. 

Затова нека я поправим заедно – нека се чуе общият ни глас по въпроса за бъдещeто на земеделието!

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

Европейската комисия наскоро започна мащабна публична консултация по въпроса за бъдещето на ОСП, която ще продължи до 2 май 2017 г. При настоящата криза в ЕС, сега е моментът да покажем, че промяната е необходима и възможна! 

Изключително важно е колкото се може повече организации и хора от възможно най-широк кръг от сектори и държави да се възползват от златната възможност да се чуе гласът им.  

 

НАШАТА ВИЗИЯ

Организациите и отделните личности, които подкрепят тази кампания, са обединени от една силна и прагматична споделена визия. Ние всички сме съгласни, че Общата селскостопанска политика на ЕС не работи и че тя може и трябва да бъде поправена. 

По-добрата селскостопанска система в Европа би била не само по-устойчива, но и по-здравословна и справедлива спрямо всички – тя ще бъде от истинска полза едновременно за хората, включително за земеделските стопани и за природата, като ще подсигури нашето бъдеще в краткосрочен и дългосрочен план. 

Изхождайки от тази визия, ние всички смятаме, че системите в сектор земеделие и храни на ЕС не работят и че една реформирана ОСП трябва да бъде:

  • Справедлива – за земеделските стопани и за селските общности.
  • Устойчива спрямо околната среда – за чист въздух и вода, здрава почва и процъфтяващ растителен и животински свят. 
  • Здравословна – за добра храна и добро физическо състояние.
  • Глобално отговорна – за устойчивото развитие и климата на планетата ни.

Нека Вашият глас бъде чут – участвайте в публичната консултация сега. Тук може да намерите нашите препоръки за отговори

 

СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ, ЧЕ ОСП СЕ НУЖДАЕ ОТ ФУНДАМЕНТАЛНО ПРЕОСМИСЛЯНЕ? ТОГАВА СЕ ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕГА!

Европейските лидери трябва да разберат, че все повече организации и отделни личности от много различни сектори и общности желаят фундаментални промени в тази политика. От съществено значение е да подчертаем, че реформата среща голяма подкрепа тъй като засяга всички нас!
Какво може да направите Вие или Вашата организация:

  1. Попълнете формата за публичната консултация на интернет страницата на Европейската комисия. За да направите това, може да използвате нашите препоръки за отговори. Може да намерите насочващи документи и информация на уеб страницата на Европейската комисия. Каним Ви също така да ни изпратите Вашите отговори, за да можем да ги споделим тук и да създадем възможност за общи инициативи и сътрудничество.
  2. Регистрирайте Вашата организация като поддръжник на нашата визия като попълните формата по-долу. Правейки това, Вие ни давате правото да прибавим Вашето лого към списъка с организации, ангажирани с реформирането на ОСП.  Вижте секцията Права под формата. 
  3. Дайте своя принос за страницата като ни изпратите Вашата аргументация или мнение за това защо ОСП трябва да бъде променена в полза на хората и околната среда. Може да направите това под формата на становище, указаниe за попълване на публичната консултация, важни документи, изявления или кратко видео, които предават Вашите мисли за необходимостта от промяна. Ние си запазваме правото да не публикуваме материали, които не съответстват на нашата визия.  
 
 

Права:Кампанията Living Land е създадена да подкрепи голяма коалиция от разнообразни организации и отделни личности, които са съгласни, че Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз не работи и трябва да се подобри. Присъединявайки се към Living Land, вие се съгласявате да предоставите логото на Вашата организация само и единствено с цел показване на Вашата подкрепа за нуждата от реформиране на ОСП и на принципите, посочени в нашата визия. 


Вашето лого ще бъде показвано на този уебсайт и ще бъде използвано само за да показва подкрепата Ви за визията на Living Land. Вашето лого няма да бъде използвано за никакви други цели без предварителното Ви разрешение. Освен ако друго не е заявено, логата ще останат на сайта до края на кампанията. Позволението Ви за използване на логото може да бъде оттеглено по всяко време с писмено заявление. Използването на логото Ви не означава подкрепа или одобрение на нищо друго освен на нуждата от реформиране на ОСП и на визията на Living Land. Неговото използване не означава подкрепа на никое изявление или становище на друга организация, което може да бъде видяно или споделено чрез този уебсайт.